Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas


Didįjį lenkų – lietuvių žodyną (2 tomai + CD su kompiuterine lenkų – lietuvių, lietuvių – lenkų žodyno versija) galite įsigyti visuose didžiuosiuose Lietuvos knygynuose, taip pat vertėjų biure “Eurolingvo”. Užsakymus galima atlikti ir internetu (žodynus galėsime atsiųsti paštu jūsų nurodytu adresu arba juos galėsite atsiimti mūsų ofisuose Kaune arba Marijampolėje). Šiuo metu kompiuteriniam ir įprastiniam Didžiajam lenkų – lietuvių žodynui taikoma 20% nuolaida, įsigyjant žodyną pas mus.

 

Apie kompiuterinę didžiojo lenkų – lietuvių žodyno versiją

 

Kompiuterinis lenkų-lietuvių, lietuvių-lenkų žodynas PolLit‘as – elektroninė Valerijos Vaitkevičiūtės „Didžiojo lenkų-lietuvių žodyno“, išleisto 2003 m. Myros Martišienės vertėjų biuro, versija.
Žodyne yra apie 100000 lenkų ir tiek pat lietuvių kalbos žodžių bei išsireiškimų.
Siekiant patogesnio naudojimo kompiuterinėje žodyno versijoje atlikta struktūrinių pakeitimų: žodžių lizde esantys tos pačios šaknies žodžiai perkelti į savarankišką reikšmę turinčių žodžių sarašą. Taip galima patogiau surasti reikiamą žodį ar jo formą. Atlikus šiuos pakeitimus buvo galima atsisakyti žodyne naudojamų skirtukų tiek antraštinio, tiek lizdo žodžio nekintamąjai daliai atskirti nuo kintamosios. Tai palengvina elektroninės žodyno versijos skaitomumą. Vartotojo patogumui žodyne esantys išsireiškimai išryškinti, yra ieškotų žodžių istorijos sąrašas, galimybė žodyno langą pastatyti virš kitų langų, bei naudotis automatiniu vertimu iš laikinosios atmintinės (nukopijuotas bet kurioje programoje pažymėtas žodis bus automatiškai išverstas).
Žodyno leidimą iš dalies finansavo Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos PHARE 2000 Marijampolės verslo plėtros fondas.

 

Apie didįjį lenkų – lietuvių kalbų žodyną

 

Ankstesniuose žodynuose, kaip ir pakartotiniuose jų leidimuose, pateikta nemaža senų, pasenusių ar atskirose Lenkijos srityse vartojamų žodžių, kad lietuviams būtų lengviau skaityti senuosius istorijos dokumentus, rašytus lenkiškai, ir senųjų rašytojų kūrinius. O šis dviejų tomų Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas grindžiamas dabartinės lenkų kalbos trijų tomų žodynu Słownik języka polskiego, kurio mokslinis redaktorius – profesorius Miečislovas Šimčakas (Mieczysław Szymczak); žodynas išleistas Varšuvoje leidyklos Państwowe wydawnictwo naukowe. Didžiajame lenkų-lietuvių kalbų žodyne laikomasi minėto lenkų kalbos tritomio aprobuotų lenkų bendrinės kalbos normų bei jame pateiktų tam tikrų žodžių stilistinių pažymų; čia pateikiama daug naujų bendrinių žodžių, botanikos, zoologijos, medicinos, fizikos, chemijos, matematikos, kibernetikos, informatikos, verslo ir kitų terminų, be to, nemaža posakių, patarlių. Tiesa, paliktas ir vienas kitas, mūsų nuomone, reikalingas senas ar pasenęs žodis. Botanikos, zoologijos bei medicinos terminai pateikiami ir lotyniškai, ko ankstesniuose žodyno leidimuose nebuvo. Šiame žodyne laikomasi Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (2000) įteisintų vartosenos ir kirčiavimo normų. Fizikos, matematikos ir chemijos terminai lietuviškai pateikiami pagal šių mokslų neseniai išleistus žodynus, o botanikos ir medicinos – pagal seniau išleistus žodynus ir Medicinos enciklopediją (žr. skyrių Leksikografijos šaltiniai). Ištaisytos ankstesnių leidimų korektūros klaidos, patikslinti kurių ne kurių žodžių reikšmių lietuviški atitikmenys. Lenkiškos žodyno dalies rašyba pateikta pagal 1975 metų leidinį Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, kurio mokslinis redaktorius – profesorius Miečislovas Šimčakas (Mieczysław Szymczak), o lietuviškosios dalies – pagal 1992 metų leidinį Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, kurio atsakomoji redaktorė A. Valeckienė.
Didžiojo lenkų-lietuvių kalbų žodyno idėją parėmė bei suteikė finansinę paramą Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos PHARE 2000 Marijampolės Verslo plėtros fondas.

DIDYSIS LENKŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 
WIELKI SŁOWNIK POLSKO-LITEWSKI 
ISBN 9955-9631-2-3 
UDK 801.3=84=882 
Va-122 
©Valerija Vaitkevičiūtė 
©Myros Martišienės vertėjų biuras, 2003